Ruter Øyerfjellet

RouteLast updatedLenght
Birkentesten om Stadion 3 uker og 4 dager siden 49.1 km
Hafjell Skimarathon 3 uker og 4 dager siden 35.7 km
Rognhaugrunden om Moseter 3 uker og 4 dager siden 15.2 km
Skansteigrunden om Moseter 3 uker og 4 dager siden 10.7 km
Reinsvannrunden 3 uker og 4 dager siden 15.4 km
Hornsjørunden 3 uker og 4 dager siden 24.1 km
Lienden varmestue om Pellestova 3 uker og 4 dager siden 12.8 km
Hitfjellrunden 3 uker og 4 dager siden 14.5 km
Reinsfjellrunden 3 uker og 4 dager siden 10.7 km
Hitfjell / Krigsfjell rundt om Pellestova 3 uker og 4 dager siden 19.9 km
Raudtjønnsrunden om Pellestova 3 uker og 4 dager siden 5.1 km
Hafjellrunden - kort 3 uker og 4 dager siden 2.3 km
Trolløypa 3 uker og 4 dager siden 144.5 km
Hafjellrunden 3 uker og 4 dager siden 2.7 km
Moksjørunden om Moseter 4+ uker siden 8.7 km
Storhaugrunden om Moseter 4+ uker siden 33.6 km
Kjerringknapprunden om Moseter 4+ uker siden 26.8 km
Liendrunden (varmestue) om Moseter 4+ uker siden 11.3 km
Øyer-turen 4+ uker siden 25.5 km
Svartseterrunden om Holmsetra 4+ uker siden 13.5 km
Steinseterrunden om Holmsetra 4+ uker siden 10.8 km
Grunnesdemningen om Holmsetra 4+ uker siden 13.1 km
Digeråsrunden om Holmsetra 4+ uker siden 24.8 km
Holmsætra-Djupslia 4+ uker siden 8.2 km
Sandstulen-Turthaugmyra 4+ uker siden 5.3 km