Ruter

RouteLast updatedLenght
Djupengrop-Hovlandsfjell 4+ uker siden 6.8 km
Heggesjøveien-Hovlandsfjell 4+ uker siden 4.2 km
Hovlandsvarden-Kroktjern rundt 4+ uker siden 3.1 km
Hovlandsfjell-Nykjua 4+ uker siden 4.9 km
Sponevollen-Hovlandsfjell 4+ uker siden 6.6 km
Hovlandsfjellrunden Øst 4+ uker siden 3.4 km
Sponevollen-Kluftetangene 4+ uker siden 2.2 km
Bekkely-Breiliflaka-Bekkely 4+ uker siden 5.5 km
Bekkely-Breilihytta 4+ uker siden 2.8 km
Bekkely-Kroktjern 4+ uker siden 3.1 km
Djupengrop-Breili 4+ uker siden 1.8 km
Tverråsrunden 4+ uker siden 4.7 km
Eggevollen-Eiksetra 4+ uker siden 3.0 km
Eiksetra-Nykjua 4+ uker siden 15.2 km
Storsteinsfjellrunden 4+ uker siden 4.7 km
Skimten rundt 4+ uker siden 2.5 km
Skimtrunden 4+ uker siden 4.0 km
Tverken-Skimten 4+ uker siden 3.2 km
Tjuvtjern 4+ uker siden 1.1 km
Engsersetra-Nygårdshøgda 4+ uker siden 6.1 km
Kanada - Nykjua 4+ uker siden 8.4 km
Ulafoss-Fallet 4+ uker siden 5.7 km
Nykjua-Åsvanna 4+ uker siden 4.0 km
Eiksetra-Svarthavna 4+ uker siden 3.4 km
Løken 4+ uker siden 2.1 km