Ruter Bykle - Hovden Sør

RouteLast updatedLenght
Nedre Bastodalen 4+ uker siden 9.5 km
Galteflotti 4+ uker siden 11.8 km
Liten runde Bykle 4+ uker siden 0.9 km
Mellom løype Bykle 4+ uker siden 1.5 km
Bykle lysløype 4+ uker siden 5.5 km
Støyldalen 4+ uker siden 6.0 km
Steinsland Berdalen 4+ uker siden 7.6 km
Løyningsåsane 4+ uker siden 5.9 km
Hoslemo 4+ uker siden 6.2 km
Hoslemoskaret 4+ uker siden 7.2 km
Vidsyn 4+ uker siden 2.8 km
Hoslemotoppen 4+ uker siden 0.6 km
Åsheim 4+ uker siden 0.6 km