Ruter Øyerfjellet

RouteLast updatedLenght
Janteloppet 4+ uker siden 20.1 km
Skogsløypa 4+ uker siden 29.9 km
Hafjell Skimarathon 4+ uker siden 41.1 km
Rognhaugrunden om Moseter 4+ uker siden 15.3 km
Birkentesten om Stadion 4+ uker siden 46.9 km
Skansteigrunden om Moseter 4+ uker siden 9.5 km
Hafjellrunden 4+ uker siden 6.4 km
Trolløypa 4+ uker siden 138.5 km
Hafjellrunden - kort 4+ uker siden 2.3 km
Lienden varmestue om Pellestova 4+ uker siden 12.4 km
Hitfjellrunden 4+ uker siden 14.1 km
Hitfjell / Krigsfjell rundt om Pellestova 4+ uker siden 19.5 km
Raudtjønnsrunden om Pellestova 4+ uker siden 4.7 km
Reinsvannrunden 4+ uker siden 15.3 km
Hornsjørunden 4+ uker siden 21.8 km
Reinsfjellrunden 4+ uker siden 10.6 km
Storhaugrunden om Moseter 4+ uker siden 33.6 km
Kjerringknapprunden om Moseter 4+ uker siden 27.1 km
Liendrunden (varmestue) om Moseter 4+ uker siden 11.4 km
Moksjørunden om Moseter 4+ uker siden 8.1 km
Øyer-turen 4+ uker siden 26.9 km
Svartseterrunden om Holmsetra 4+ uker siden 12.6 km
Steinseterrunden om Holmsetra 4+ uker siden 10.8 km
Grunnesdemningen om Holmsetra 4+ uker siden 18.9 km
Digeråsrunden om Holmsetra 4+ uker siden 27.2 km