Driftsrapport

Jacilla tilbyr driftsrapport. Driftsrapporten inneholder oversikt over akkumulert kjøring pr. tråkkemaskin. Dette gir et godt underlag for å dokumentere/synliggjøre drift av deres løypenett mhp å søke bidrag fra både brukere og det offentlige. Bildet viser et utsnitt fra løsningen.