Timer siden siste preparering:
0 - 3
3 - 6
6 - 12
12 - 48
2 - 30 dager
30+ dager
  • Løypemaskin
  • Kafé
  • Trimpost
  • Utkikkspunkt
  • Parkering

Løyper hos Hedmarksvidda

Løypenavn Oppdatert Lengde Høydeforskjell
5 km klassisk rød 4+ uker siden 5,1 km 84 meter
5 km skøyting blå 4+ uker siden 5,2 km 56 meter
Ankerskogen 4+ uker siden 2,1 km 21 meter
Bjørkvollen - Svaen 4+ uker siden 1,9 km 55 meter
Bjørkvollenløypa 4+ uker siden 5,3 km 148 meter
Blanktjernet-Blåmyrkoia 4+ uker siden 3,2 km 43 meter
Blåmyra 4+ uker siden 2,6 km 41 meter
Bokåsen-Kjeltåsen 4+ uker siden 7,0 km 88 meter
Bokåsen-Kjeltåsen-Brumundkam.. 4+ uker siden 8,5 km 154 meter
Brattberget 4+ uker siden 0,8 km 22 meter
Brumund sæter 4+ uker siden 0,6 km 0 meter
Brumund-Gitvola 4+ uker siden 4,5 km 54 meter
Brumund-Målia 4+ uker siden 5,1 km 79 meter
Brumundkampen rundt 4+ uker siden 3,9 km 98 meter
Brumundsætra-Lavlia 4+ uker siden 5,0 km 119 meter
Budor - nærløype 4+ uker siden 1,1 km 21 meter
Budor Midtløypa 4+ uker siden 2,2 km 105 meter
Budor Stormløypa 4+ uker siden 3,8 km 124 meter
Budor-Bårdsætra NY 4+ uker siden 4,5 km 78 meter
Budor-Gryllingsætra 4+ uker siden 3,2 km 131 meter
Budor-Savalsetra 4+ uker siden 5,5 km 101 meter
Budor-Svaen-Mållia 4+ uker siden 5,9 km 136 meter
Bårdsæterløypa 4+ uker siden 3,8 km 90 meter
Bårdsætra-Stenfjellhytta 4+ uker siden 3,6 km 153 meter
Forbindelse Tårnløypa 4+ uker siden 0,3 km 3 meter
Fuglebrenna-Savalsetra 4+ uker siden 3,6 km 193 meter
Furuberget 4+ uker siden 11,0 km 249 meter
Gryllingsætra-Bårdsætra 4+ uker siden 2,6 km 79 meter
Gråben-Blanktjernet 4+ uker siden 3,3 km 104 meter
Gråbergløypa 4+ uker siden 5,1 km 78 meter
Gåsbu hyttefelt 4+ uker siden 1,9 km 47 meter
Gåsbu-Krakholen-Målia 4+ uker siden 11,6 km 204 meter
Hamar-Stormyra 4+ uker siden 13,6 km 316 meter
Hestfjell løypa 4+ uker siden 2,8 km 75 meter
Jønsrud - Budor 4+ uker siden 12,8 km 322 meter
Klukhagan 4+ uker siden 3,6 km 45 meter
Krakholen-Målia 4+ uker siden 4,5 km 92 meter
Krakholen-Stensætra-Målia 4+ uker siden 5,6 km 89 meter
Kveådammen-Målia nordre 4+ uker siden 3,2 km 108 meter
Kveådammen-Målia søndre 4+ uker siden 3,3 km 107 meter
Lageråkvisla-Kollmyrkampen 4+ uker siden 2,6 km 99 meter
Lavlia om Brumundsjøen 4+ uker siden 7,6 km 53 meter
Lysløypa Gåsbu-Stenfjellet 4+ uker siden 11,1 km 211 meter
Lysløype Gryllingsætra 4+ uker siden 2,9 km 42 meter
Mot Gråberget 4+ uker siden 2,0 km 61 meter
Målia-Gitvola 4+ uker siden 5,4 km 112 meter
Måsæterløypa-Stenfjellhytta 4+ uker siden 2,2 km 96 meter
Måsætra-Stenfjellhytta 4+ uker siden 2,1 km 95 meter
Nybu-Krakholen 4+ uker siden 0,6 km 11 meter
Nybygda Skistadion 4+ uker siden 3,0 km 44 meter
Nybygda-Vollkoia 4+ uker siden 2,7 km 128 meter
Overgangsløype Målikjøen 4+ uker siden 0,6 km 23 meter
Purkedalskoia-Blåmyra 4+ uker siden 1,1 km 77 meter
Ruskåsen-Gitvola 4+ uker siden 6,3 km 99 meter
Ruskåsenløypa 4+ uker siden 7,6 km 135 meter
Sankt Olav-Målia 4+ uker siden 5,6 km 108 meter
Sankt Olav-Stenfjellhytta 4+ uker siden 2,8 km 107 meter
Savalsæterløypa 4+ uker siden 6,9 km 127 meter
Skogsløypa Lageråkvisla 4+ uker siden 2,5 km 104 meter
Stenfjellrunden 4+ uker siden 41,5 km 210 meter
Stensetra-Kollmyrkampen ekstra.. 4+ uker siden 1,5 km 79 meter
Stensæterbekken-Krakholen 4+ uker siden 1,8 km 21 meter
Stensæterbekken-Målia 4+ uker siden 3,5 km 106 meter
Stormyra-Sankt Olav 4+ uker siden 7,1 km 135 meter
Stormyra-Tjernsmyrhøgda 4+ uker siden 7,8 km 4326 meter
Stormyra-Tjernsmyrhøgda 4+ uker siden 7,8 km 4326 meter
Svaen-Bjørkvollen 4+ uker siden 2,3 km 78 meter
Tilførselsløype Ruskåsen 4+ uker siden 4,6 km 74 meter
Turboløypa Lageråkvisla 4+ uker siden 1,7 km 54 meter
Tårnløypa 4+ uker siden 3,0 km 111 meter
Tørbustilen-Bokåsen 4+ uker siden 3,2 km 41 meter
Tørbustilen-Haugsætra 4+ uker siden 6,0 km 94 meter
Uværsløypa-Vangsåsen 4+ uker siden 2,9 km 22 meter
Veståsløypa 4+ uker siden 14,7 km 507 meter
Vollkoia-Bjørsætra 4+ uker siden 1,6 km 31 meter
Vollkoia-Bokåsen 4+ uker siden 6,8 km 96 meter
Vollkoia-Nybygda 4+ uker siden 3,8 km 136 meter
Vollkoia-Sankt Olav 4+ uker siden 7,6 km 97 meter
Vollkoia-Stormyra 4+ uker siden 2,1 km 31 meter
Østre løype Lavlia 4+ uker siden 3,3 km 76 meter
Øståsløypa 4+ uker siden 15,3 km 402 meter
Øståsløypa_NY 4+ uker siden 14,7 km 556 meter

Om Hedmarksvidda

Hedmarksvidda er et eldorado nordøst for Hamar som tilbyr en enestående kombinasjon av allsidig friluftsliv til vanns, til skogs og til fjells, alt innenfor korte avstander sommer som vinter. Det er tre hovedinnfallsporter til området: Vollkoia, Gåsbu og Budor.

Tre løypeselskaper kjører det flotte skiløypenettet på Hedmarksvidda:

Brumunddal og Omegn Turistløyper dekker løypenettet med utgangspunkt i Vollkoia.

Hedmarken Turistløyper kjører løypenettet i Vangsåsen fra Gåsbu i sør til Lavlia i nord og inkluderer Brumundsetra, Gitvola og Målia.

Løtenløyper dekker løypene fra Budor til Målia og Gitvola, samt flere løyper om Svaen, Bårdsetra, Grylling sætra og Savalsetra i sør.

Hamar og Hedemarken Turistforening koordinerer informasjon for Hedmarksvidda og har webkamera og værstasjon på Stenfjellhytta - se www.hht.no

Foreningen har også tre serveringshytter: Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia.

Relaterte steder

Sted Oppdatert
Brøttum og Søre Ål 4+ uker siden
Elverum 5 dager siden
Hedmarksvidda nord 4+ uker siden

Løypemaskiner

Løypemaskin Oppdatert
T6 Hedmarksvidda 4+ uker siden
2013-0021 4+ uker siden
T1 Vang Skiløperforen.. 4+ uker siden
T1 Brumunddal og omegn 4+ uker siden
2015-0114 4+ uker siden
T5 B-Rosenberg 4+ uker siden